Abt. 4 Umwelt

Bernhard Rückerl
Abteilungsleiter,
Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz, Baumkataster Zimmer: E 16
Tel. 089/744 744-401
Fax: 089/744 744-409
rueckerl@pullach.de
umwelt@pullach.de

Wolfgang Baumgartner
Stellv. Abteilungsleiter
Umwelt, Baum- und Landschaftsschutz
Zimmer: E 14
Tel. 089/744 744-402
Fax: 089/744 744-409
baumgartner@pullach.de

Monika Graf
Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz, Energie- und Abfallwirtschaft, Wertstoffhof
Zimmer: E 17
Tel. 089/744 744-422
Fax: 089 /744 744-409
graf@pullach.de      

Ismael Leitmannstetter
Klimaschutzmanager
Zimmer: E 14
Tel. 089/744 744-431
Fax: 089/744 744-409
leitmannstetter@pullach.de      

Fenja Mikulla
Energie- und Abfallwirtschaft, Wertstoffhof
Zimmer: E 17
Tel. 089/744 744-421
Fax: 089/744 744-409
mikulla@pullach.de 

Lisbeth Schumann
Verkehrs- und Mobilitätsmanagement
Zimmer: E 17
Tel. 089/744 744-432
Fax: 089/744 744-409
schumann@pullach.de